Întrebări frecvente

Cum pot aduce un câine în adăpostul ROLDA?

Fundația ROLDA deține două adăposturi private, unul aflat în com. Smârdan unde avem o capacitate mică de cazare și unul în extravilanul Galațiului construit în parteneriat cu Combinatul ArcelorMittal Galați care a cerut în mod expres exclusivitate – adică adăpostul să cazeze doar câinii capturați de pe platforma siderurgica. Fundația ROLDA poate prelua câini doar atunci când o parte din cei cazați în adăpostul din com. Smârdan sunt transportați în familii adoptive și astfel, avem spații de cazare disponibile.

Am văzut un câine rănit. Ce fac?

Ne poți suna la 0748903612 sau trimite sms în cazul în care nu răspundem imediat la telefon. Încercam să ajutăm fiecare câine care are nevoie de asistență medicală de urgență, dar după perioada de recuperare nu le putem oferi cazare tuturor, deoarece avem un număr limitat de locuri în adăpost.

Cum pot adopta din adăpostul ROLDA?

Vizitează pagina Procedură adopție pentru a afla de ce ai nevoie să adopți de la noi.

Vreau să devin voluntar

Activitatea de voluntariat de desfășoară în baza unui contract de voluntariat, semnat după caz cu voluntarii adulți sau minori (în baza acordului scris prealabil al unui părinte sau reprezentant) conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare.

Pe lângă contractul de voluntariat, voluntarul va trebui să semneze fișa voluntarului, fișa individuală de protecție a voluntarului, să fie informat cu privire la lista factorilor de risc, să cunoască instrucțiunile interne privind securitatea în muncă. Conform fișei voluntarului, trebuie menționate de la început persoanele cui voluntarul se subordonează și persoanele cu care acesta este în relație directă în timpul activității de voluntariat.

Primiți fonduri locale sau de la alte autorități?

Nu. De la înființare din 2006, Fundația ROLDA nu a primit nici un ajutor financiar (sau sub orice altă formă) din partea autorităților locale sau altor autorități. Dimpotrivă, plătim aceleași contribuții, taxe și impozite (și amenzi, când este cazul) ca orice altă persoană juridică din România.

Un exemplu de amendă stupidă: Fundația ROLDA a aplicat pentru autorizația de mediu în timp ce lucrările de construcție a adăpostului nu erau finalizate. Dosarul a fost respins de către Garda de Mediu Galați și am fost amendați cu o sumă enormă. Ulterior, am re-aplicat pentru autorizația de mediu și am primit răspuns că adăpostul pe care îl construim nu are nevoie de autorizație de mediu, asta după ce amenda a fost achitată integral.

Cum pot aduce o pisică în adăpostul ROLDA?

Momentan Fundația ROLDA nu deține un spațiu amenajat pentru preluarea pisicilor.

De ce refuzați preluarea unui câine din lipsă de spațiu?

Adăposturile de câini nu sunt spații de depozitare. Un adăpost de câini funcționează după reguli, are nevoie de fonduri exact ca orice altă firmă unde fiecare angajat cunoaște ce are de făcut, fiecare manager știe de câte încasări are nevoie și câte plăți are de făcut. Având un număr limitat de cuști și o limită privind numărul de câini care împart aceeași cușcă, un calcul simplu ne arată că, chiar în situația în care am avea fonduri suficiente, tot există o limită maximă de câini peste care nu putem trece.

Un adăpost aglomerat devine haotic, greu de controlat, stresant pentru câinii care locuiesc în el zi de zi. Într-un adăpost aglomerat crește riscul îmbolnăvirilor, stresul degenerează în lupte între câini care duc la răniri și chiar decese.

Ne simțim, cum este și normal, responsabili pentru și deseori copleșiți de numărul mare de câini pe care îl gestionăm în prezent și încercam să le facem viața ușoară și atât de frumoasă cât este posibil într-un adăpost. Din acest motiv te rog să ne respecți decizia de a nu supraaglomera spațiile de cazare existențe.

Vreau să vizitez adăpostul

Adăpostul poate fi vizitat în orice zi din săptămână în timpul orelor de vizită cu publicul.

Copiii pot vizita adăpostul doar însoțiți de un adult. Vizitatorii sunt legitimati și menționați de către agentul de la firma de pază într-un registru special. Este interzisă intrarea cu autoturismul printre padocuri, deoarece stresează câinii. Este interzisă hrănirea câinilor. Este interzisă intrarea în cuștile câinilor. Adăpostul se poate vizita doar însoțit/a de unul dintre angajații ROLDA. Vizitatorii trebuie să respecte Regulamentul Intern și indicațiile angajaților ROLDA atât timp cât sunt în incinta adăpostului.

De ce nu adunați toți câinii din oraș?

Câinii de pe străzile din Galați sunt responsabilitatea Primăriei Galați. Taxele contribuabililor gălățeni, persoane fizice sau juridice sunt colectate de către autoritățile locale în vederea rezolvării acestei probleme. Există două adăposturi administrate de Primăria Galați unde câinii capturați de pe străzile din Galați sunt cazați, unul vis-a-vis de METRO și unul în Bariera Traian.

Fundația ROLDA nu poate tranchiliza/captura câinii din Galați, dar poate prelua câini în limita locurilor disponibile din adăposturile noastre atunci când proprietarii nu îi mai pot întreține, atunci când aceștia pleacă definitiv din localitate sau în alte cazuri de maximă urgență. Nimeni nu poate “aduna toți câinii din Galati”, deoarece aceștia sunt într-un număr extrem de mare, ultima dată fiind estimați de autorități la aproximativ 18000.

Aplicând constant și eficient metode umane de control al reproducerii câinilor, numărul câinilor abandonați sau numărul puilor nedoriți născuți va scădea și astfel în timp, numărul câinilor de pe străzi va scădea. Sterilizarea și returnarea în teritoriu a câinilor fără stăpân este interzisă prin lege începând cu 2016.

Unde pot reclama un abuz împotriva unui câine/alt animal?

Poți reclama un abuz la Poliția Animalelor din cadrul DSV Galați
Link: https://www.protectiaanimalelor.org/dsv/scrie-direcției-sanitar-veterinare-galați/
Email: office-galați@ansvsa.ro

Poți reclamq abuzul și către Poliție. Legea 205/2014 prevede că:

Art. 29
(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 26 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne.

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_protectia_animalelor.php)

Art. 4
Deținătorii de animale au obligația de a avea un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona și/sau izgoni.

Art. 5
(1) Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, următoarele:
a) un adăpost corespunzător;
b) hrană și apa suficiente;
c) posibilitatea de mișcare suficientă;
d) îngrijire și atenție;
e) asistență medicală.
(2)Deținătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente și cruzimi.

Art. 6
(1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege:
a) omorârea animalelor, cu intenție;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri;
f) abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului;
g) administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive sub forma dopajului;
h) maltratarea și schingiuirea animalelor;
i) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților;
j) provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace;
k) despărțirea puilor de mamă până la vârstă de minimum opt săptămâni de viață;
l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea animalelor.

Art. 7
Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical.

Art. 25
(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) rănirea sau schingiuirea animalelor;
f) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților.
(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

Art. 26
(1) Constituie contravenții următoarele fapte:
a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);
b) nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g),k) si m);
c) nerespectarea dispozițiilor art. 14;
d) nerespectarea dispozițiilor art. 30 alin. (3).
(2)Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.

Art. 27
În cazul săvârșirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) și b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amendă contravențională se aplică și măsură confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcționează pe lângă consiliile locale, în vederea adopției sau a valorificării, în condițiile legii.

Art. 28
În cazul constatării unei infracțiuni, instanța poate dispune pe seama proprietarului interdicția de a deține animale pe o perioadă de 5 ani.

Până când mai pot trimite formularul?

Doar până pe 25 mai.

Am nevoie de vreun document de la locul de muncă?

Nu. Nu este nevoie să atașezi Fișa Fiscală, iar suma redirecționată va fi calculată și completată de către inspectorul fiscal.

De ce 3,5%?

Din 2020 toate organizațiile nonprofit pot primi până la 3,5% din impozitul pe venit.

L-am descărcat, ce trebuie să completez?

E nevoie să completezi de mână, cu majuscule, secțiunea I care conține datele tale de identificare și să semnezi la Semnătura contribuabilului. Gata! Datele Fundatiei ROLDA sunt pre- completate

Aceasta este o donație?

Nu. Este alegerea ta despre cum să fie folosiți o parte din banii pe care i-ai virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în anul precedent. În cazul în care nu alegi să susții o cauză anume, întreaga sumă va rămâne la bugetul de stat.

Nu pot face totul online?

Ba da, chiar recomandăm ca în contextul pandemiei să evitați deplasările și să trimiteți formularul scanat, către noi.

Dacă ai nevoie de ajutor, contactează-ne la rolda@rolda.org și găsim o soluție împreună.