Regulament PDO

Pentru ROLDA este foarte importantă protecţia datelor cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie.

Aşa după cum cunoaşteţi, în data de 25 mai 2018, devine direct aplicabil, şi în România, Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”)

Scopul principal al Regulamentului este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale (ale persoanelor fizice) şi crearea unui climat de încredere, care să permită fiecărei persoane (fizice) să deţină şi să exercite controlul efectiv, direct şi prompt asupra prelucrării propriilor date cu caracter personal.

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm, despre cum vă protejam datele dvs. personale,respectiv, despre cum ne însuşim, aplicăm şi respectăm prevederile Regulamentului, în această privinţă.

Prin urmare, vă transmitem prezenţa

INFORMARE către CLIENŢII PERSOANE FIZICE privind PRELUCRAREA DATELOR cu CARACTER PERSONAL

Fundaţia ROLDA, cu sediul social în com. Smârdan, cod postal 807275, jud Galaţi, cod unic de înregistrare 18416340 face parte din reţeaua globală ROLDA care operează în USA, Australia şi câteva ţări din Europa. Prezenta politică de confidenţialitate se referă strict la datele obţinute şi prelucrate de Fundaţia ROLDA în România.

1) Datele personale prelucrate

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare ale clienţilor persoane fizice, datele demografice, de localizare sau orice (alte) date personale pe care le colectăm direct de la clienţi sau din alte surse (controlabile sau verificabile), atunci când deveniţi colaboratorul sau donatorul nostru.

2) Când prelucrăm datele personale?

Colectăm date personale de fiecare dată când interacționați cu noi. Tipul și cantitatea de informații pe care le colectăm și modul în care le folosim depinde de motivul pentru care le furnizați.

3) Scopurile în care prelucrăm datele personale

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza informaţii cu privire la modalitatea în care donaţia dvs este folosită, informaţii despre activităţile fundaţiei noastre, activităţi la care aţi participat sau pe care le-aţi sponsorizat, activităţi în privinţa cărora v-aţi manifestat interesul . Pe de altă parte, mai prelucram datele dvs. personale, în cazul în care aţi adoptat un câine din adăposturile noastre, în scopul de a păstra contactul cu dvs şi de a putea primi veşti despre căţelul adoptat, aşa cum prevede contractul de adopţie.

Mai prelucrăm datele dvs personale pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, în scop de marketing, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea campaniilor pe care le oferim şi, nu în ultima instanţă, pentru a preveni şi combate fraudele sau activităţile de spălare a banilor, etc.

Prelucrarea datelor dvs. personale se întemeiază întotdeauna, pe necesitatea de a respecta o obligaţie legală imperativă, ori pe înteresul nostru legitim sau un interes public major (cum ar fi, apărarea națională, ordinea publică sau siguranța națională), fie, dupa caz, pe consimtamantul dvs., daca v-ati manifestat optiunea expresa in acest sens.

4) Ce date colectam?

Tipul și cantitatea datelor pe care le colectăm și modul în care le folosim depinde și este limitată la motivul pentru care le furnizați. Datele pe care le putem colecta din diferite tipuri de interacțiuni pot include, dar nu se limitează la:

• Numele, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail sau adresa de livrare împreună cu preferințele dvs. privind modul în care ar trebui să vă contactăm în viitor, câmpurile disponibile pe site-urile noastre sau în aplicațiile terțe pe care le folosim

• Informațiile pe care le introduceți pe site-ul nostru

• Imagini, fotografii sau video dacă participați la un eveniment cu noi

• Detaliile privind vizita dvs. pe site, inclusiv informații tehnice, cum ar fi adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul web, tipul și versiunea browser-ului dvs., dispozitivele pe care le utilizați pentru navigarea pe site-urile noastre

• Orice alte detalii în care ne oferiți, inclusiv motivele pentru care ne-ați sprijinit sau observații

5) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal este în conformitate cu legea. Legea cere să procesăm datele numai dacă avem un temei juridic valabilă pentru a face acest lucru.

Cel mai frecvent, vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații:

• Pentru execuția contractului pe care urmează să-l încheiem sau l-am încheiat, cum ar fi furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat (de exemplu: actualizări legate de adopții )

• Atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime, iar interesele și drepturile fundamentale ale dvs. nu prevalează acestor interese.

• În cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare.

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal decât în legătură cu trimiterea de mesaje de e-mail sau de mesaje text despre comunicările de marketing direct despre strângerea de fonduri, campanii și evenimente.

Interesele legitime ale ROLDA includ administrarea activității sale, trimiterea de materiale de marketing și cunoașterea susținătorilor noștri.

Iată câteva exemple specifice de activități de prelucrare pa baza interesului legitim:

• Înregistrarea preferințelor dvs. de comunicare și marketing și păstrarea fișierelor de suprimare, astfel încât să nu vă contactăm când ne-ați cerut să nu facem asta

• Păstrarea evidenței susținătorilor noștri, a relației dvs. cu noi și a istoricului dvs. de comenzi și donații

• Revizuirea bazei de date a susținătorilor din întreaga organizație în scopuri istorice, științifice și statistice

Administrarea operațională, care include:

• Scopuri de management și planificare

• A vă mulțumi pentru sprijin

• A vă ține la curent cu activitățile pe care le susțineți

• Gestiune și controale financiare precum

a)Prelucrarea facturilor furnizorilor

b)Administrarea de granturi pentru munca noastră programatică

c)Luarea de măsuri pentru a preveni frauda, cunoașterea donatorilor noștri și luarea de măsuri pentru a ne asigura că nu există abuzuri de servicii sau spălare de bani

6)Administrarea acordurilor exprimate de clienţi. Posibilitatea schimbării opţiunilor

Pentru fi în masură să vă oferim servicii personalizate şi cât mai apropiate de interesele dvs., prelucrăm, de regulă, date personale care permit identificarea preferinţelor şi/sau a comportamentului dvs., inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenţia umană. Pentru acest tip de prelucrare, inclusiv în ce priveşte comunicările de marketing direct, vom ţine întotdeauna cont de opţiunile dvs.

Ca să vă asigurăm un acces simplu, direct şi facil, vă rugăm ţineţi cont de faptul că aveţi posibilitatea să verificaţi şi să modificaţi oricând acordurile pe care vi le-aţi exprimat, până în prezent, în relaţia cu noi, trimiţând o solicitare la adresa: rolda@rolda.org

7) Destinatarii comunicărilor noastre. Transferul de date către operatori şi destinatari, din România şi din străinatate

În vederea prestării de servicii cât mai competitive către suporterii noştri, pentru a executa tranzacţiile pe care dvs. le iniţiati, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, vă informăm că este posibil să transmitem datele dvs. personale, după caz, către autorităţi publice, consultanţi externi, parteneri contractuali sau alte entităţi partenere cu ROLDA, împuterniciţi către care am externalizat furnizarea anumitor servicii şi alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei, ori din Uniunea Europena/Spaţiul Economic European ori din afara acestora.

Cu toate acestea, în momentul şi cu ocazia transmiterii/ transferului datelor dvs. personale, ne asigurăm, întotdeauna şi în mod permanent, că instituim garanţii adecvate pentru protejarea datelor dvs. personale de către respectivii destinatari enumeraţi mai sus.

NU VINDEM datele dvs personale terţilor în scopuri de marketing!

8) Prelucrarea securizată a datelor personale

Vă informăm că datele dvs. personale vor fi prelucrate de către Romanian League in Defense of Animals, Inc (ROLDA USA) cu respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate, precum şi prin aplicarea unor măsuri tehnice şi organizatorice imediate, complete şi adecvate, pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat.

Asemenea măsuri pot consta, dar fără a se limita la, limitarea accesului (terţilor) la datele personale prelucrate, criptarea sau anonimizarea datelor, stocarea şi/ sau arhivarea acestora, în medii securizate etc.

ROLDA USA este acreditată în conformitate cu Privacy Shield UE-SUA, care prevede o protecție similară a datelor cu caracter personal între Europa și SUA.

Siguranţa datelor dvs personale pe internet

Site-ul nostru poate, din când în când, conține linkuri către site-uri terțe. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste website-uri, rețineți că acestea vor avea propriile politici de confidențialitate și că nu acceptăm nici o responsabilitate pentru aceste politici.

Verificați aceste politici înainte de a trimite date cu caracter personal acestor site-uri.

În ciuda tuturor măsurilor noastre de precauție, nici o transmisie de date pe internet nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. Deci, în timp ce ne străduim să vă protejăm informațiile personale, nu putem garanta securitatea oricăror informații pe care ni le dezvăluiți și vă atragem atenția că faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.
În cazul în care v-am dat (sau ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-ului nostru(de exemplu zona de Fundraising https://fundraising.rolda.org/), sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole și vă rugăm să nu o partajați cu nimeni.

9) Reţelele de socializare

În funcție de setările dvs. sau de politicile de confidențialitate pentru rețelele sociale și serviciile de mesagerie precum Facebook și Twitter, ne puteți da permisiunea de a accesa informații din acele conturi sau servicii. De exemplu, participăm ocazional la programul „Public Țintă ” al Facebook, care ne permite să afișăm anunțuri către susținătorii existenți sau potențiali prin intermediul Facebook.
Oferim informații personale cum ar fi adresa dvs. de e-mail către Facebook pentru a le permite să stabilească dacă sunteți titular de cont înregistrat pe Facebook. Anunțurile noastre pot apărea atunci când accesați Facebook și pagina dvs. Facebook. Datele dvs. sunt trimise într-un format criptat care este șters de Facebook dacă nu se potrivește cu un cont Facebook.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți pagina Facebook Business despre Public Țintă și Politica de date Facebook.

10) Perioada de prelucrare (şi stocare) a datelor personale

Datele dvs. personale sunt prelucrate, pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale şi după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile legale privind arhivarea.

11)Anonimizarea sau ştergerea datelor dvs personale

Când anonimizăm sau ștergem datele, ne vom asigura că nu mai este posibilă identificarea dvs.Putem păstra date anonime pentru analiza viitoare a datelor statistice agregate, astfel încât să putem înțelege mai bine susținătorii noștri. Aceasta poate fi în scopuri de cercetare sau în scopuri statistice sau în orice alt scop și putem utiliza aceste informații pe o perioadă nelimitată fără a vă anunța în prealabil.

12) Drepturile clienţilor şi modalitatile de exercitare a acestora

Pe lângă drepturile dvs. existente (de care deja beneficiaţi în baza Constituţiei României şi a legislaţiei subsecvente), vă informam că, de la data aplicării Regulamentului, beneficiaţi de drepturi specifice suplimentare, în ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, aşa cum sunt acestea enumerate mai jos:

A) Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii, privind activităţile noastre de prelucrare a datelor dvs. personale

Acest drept include urmatoarele:

• dreptul de acces la datele prelucrate;

• dreptul de a fi informaţi cu privire la:

(i) scopurile prelucrării,

(ii) categoriile de date personale prelucrate,

(iii) persoanele fizice vizate,

(iv) destinatarii sau categoriile de destinatari,

(v) perioada de stocare preconizată sau fixă,

(vi) sursa acestor date, precum şi, acolo unde este cazul,

(vii) existenţa unui proces de prelucrare şi decizional automat;

B) Dreptul la rectificarea datelor – vă puteţi rectifica sau modifica datele personale inexacte sau le putrţi completa;

C) Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat” – puteţi solicita şi obtine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora de către noi nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

D) Dreptul la restricţionarea prelucrării – ne puteţi solicita restricţionarea prelucrării, în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

E) Dreptul de opoziţie (la prelucrarea datelor) – puteţi să vă opuneţi, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

F) Dreptul la portabilitatea datelor – puteţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format care să poată fi citit, în mod automat, sau ne puteţi solicita ca respectivele date să I le transmitem unui alt operator;

G) Dreptul de a depune plângere – puteţi depune plângere, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu privire la modalitatea noastră de prelucrare a datelor dvs. personale;

H) Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimţământul dvs., vi-l puteţi retrage, oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte, doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

(Precizăm că în cazul exercitării dreptului de retragere a consimţământului (în cazul în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimţământul dvs.), vom opera imediat în sistemele noastre opţiunea dvs. (de retragere a consimţământului), însă, din motive tehnice şi operaţionale, retragerea consimţământului îşi va produce efectele, în termen de maximum 30 zile de la data primirii cererii dvs. de retragere.

I) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: ne puteţi cere şi obţine intervenţia umană, cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi ne puteţi contesta decizia.

Vă puteţi exercita, foarte uşor şi facil, oricare din aceste drepturi (în mod individual sau cumulat, de la caz la caz), prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de email rolda@rolda.org

În plus, am numit un Responsabil cu Protecţia Datelor pe care îl puteţi contacta, prin e-mail, la adresa rolda@rolda.org , dacă aveţi orice nelămuriri, intrebări sau solicitări, cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale.