Să ai un animal de companie înseamnă dragoste, răspundere și implicare pe viață.
Dar înseamnă să îți faci și un plan pentru prietenul blănos dacă într-o zi vei dispărea de lângă el.

Programul „Mereu acasă” este gândit să ofere siguranță animalului tău de companie în cazul în care îți supravietuiește. Suntem prima organizație din România care aduce acest concept, aplicat de ani buni în Statele Unite, Anglia și alte tări.
Unul dintre cele mai cunoscute programe de acest tip este Home for Life creat de RSPCA, celebra organizație din Anglia, cu 190 ani experiență în gestionarea animalelor vulnerabile.

Descarcă broșura „Mereu acasă”

Dacă ai întrebări suplimentare, suntem bucuroși să îți răspundem.

Cum te înscrii în programul „Mereu acasă”

Programul „Mereu acasă” este creat să îți ofere liniștea că vom face tot posibilul ca animalul tău de companie să fie îngrijit bine în adăpost sau plasat într-o familie adoptivă.

Ce trebuie să faci să te înscrii?

1.

Completează formularul online

Completează formularul online cu semnătura electronică.

Click aici

SAU

Descarcă formularul și retrimite

Descarcă, completează și semnează olograf (de mână) și retrimite formularul semnat către noi pe adresa de email contact@rolda.org.

Click aici

2.

Anunță familia, prietenii, executorul testamentar, avocatul

Anunță familia, prietenii, executorul testamentar, avocatul că ți-ai înscris animalul/lele de companie în acest program și dă-le și datele noastre de contact pentru cazul în care va trebui să ia legătura cu noi.

Date de contact

Persoană de contact: Mădălina
E-mail: contact@rolda.org
Telefon: 0767 165 099

Sugestii

Menționează în testament faptul că ai ales ca animalul/lele de companie să fie protejat/e prin programul „Mereu acasă”. Astfel, executorul testamentar va ști din timp dorința ta și va actiona în consecință.

În plus, cu ocazia modificării testamentului, poți lăsa un cadou pentru toate animalele îngrijite de ROLDA în adăposturile proprii.

Completează online

  • I. Date personale

  • II. Adaugă „Mereu acasă” în testament

  • III. Ajutor pentru alte animale

    Te rugăm să reții că orice informație pe care o furnizezi va fi confidențială și nu este în niciun fel obligatorie.
  • IV. Detalii despre animalul de companie

Termeni și condiții Mereu Acasă

Programul Mereu Acasă

Înregistrarea în programul Mereu Acasă reprezintă acceptarea Termenilor și Condițiilor acestui program, care intră în vigoare la data în care cererea dumneavoastră este acceptată de către Fundația ROLDA. Acceptarea dumneavoastră în program va fi confirmată pe email.

Fundația ROLDA este o organizație non-guvernamentală, apolitică, înregistrată ca fundație în Registrul Fundațiilor și Asociațiilor de pe lângă Judecătoria Galați, dosar nr 5/PJ/2005; 30-1/1679, CUI 18416340.

1. În sensul acestor Termeni și Condiții, orice persoană care a aplicat pentru a face parte din program, este cunoscută ca „Aplicant” și orice persoană care a fost acceptată în program este cunoscută ca “Membru” al programului. Orice referire la animalele de companie are legătură numai cu animalele de companie ale Membrilor.

2. ROLDA își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții oricând. În eventualitatea în care acest lucru se va întâmpla, orice Membru poate accesa Termenii la aceasta adresă......

3. Mereu Acasă este un program dedicat animalelor de companie și proprietarilor acestora. În cadrul Programului, definiția unui animal de companie acoperă orice animal de companie, limitându-ne ca specie doar la câine sau pisică, care este înregistrat cu un microcip unic pe numele Membrului programului, la data în care acesta a aplicat pentru a face parte din program.

4. Un animal de companie va fi înregistrat în Program numai dacă a fost completat în prealabil formularul de pe site, iar acesta a fost acceptat de către ROLDA. Aplicantul trebuie să depună un formular de cerere pentru fiecare animal de companie pe care dorește să îl înregistreze în Program. Aplicantul poate înregistra maximum cinci (5) animale de companie. Acceptarea în Program va fi confirmată pe mail.

5. Fundația ROLDA operează în România și ca atare, Programul este disponibil proprietarilor de animale de companie aflați pe teritoriul României. În cazul în care există vreo schimbare în domiciliul Membrului, iar acesta sau animalul său de companie nu mai locuiesc în România, înregistrarea din programul Mereu Acasă se va considera nevalidă și nu va fi luată în considerare.

6. Întrucât Mereu Acasă este un program post-deces, preluarea animalului înscris în prealabil de către Membru se poate face doar după decesul acestuia din urmă. În situația nefericită în care Membrul întâmpină probleme în îngrijirea animalului de companie pe parcursul vieții, cum ar fi în situațiile în care din cauza vârstei avansate sau a evoluției unor boli, Membrul nu mai poate acorda grija și atenția necesară animalului de companie – nu îl mai poate scoate la plimbare, nu îi mai poate acorda atenție medicală, nu se mai poate deplasa pentru a-l hrăni sau a-i da apă, atunci Membrul este îndemnat să apeleze la Fundația ROLDA la numărul de telefon 07xxxxxx pentru a găsi soluții viabile și /sau asistență. Însă, aceste proceduri se vor desfășura în afara programului. Termenii și Condițiile de față exclud eventualitatea preluării în cadrul acestui program a unor animale ale căror stăpâni sunt încă în viață.

7. Fundația ROLDA devine responsabilă de bunăstarea animalului în mod exclusiv după moartea Membrului, după ce se efectuează în mod oficial în RECS transferul proprietății animalului, în baza documentului semnat de către Membru atunci când era în viață și doar după ce animalul ajunge fizic în grija și în incinta adăpostului ROLDA . Fundația/angajații acesteia nu pot fi făcuți responsabili de vreo situație legată de conditia animalului înainte de preluarea acestuia.

8. Înregistrarea în programul Mereu Acasă înseamnă că Membrul își dă permisiunea din timpul vieții ca Fundația ROLDA să devină noul proprietar al animalului sau al animalelor de companie și să își asume întreaga responsabilitate față de acesta/aceștia, ulterior momentului la care se produce decesul Membrului, dar nu mai devreme de momentul în care animalul de companie ajunge în adăpostul ROLDA. Proprietatea legală asupra animalului de companie se transferă prin completarea unui formular de „Transfer al proprietății” semnat de către Membru, sub condiția suspensivă a decesului acestuia din urmă.

9. Transferul efectiv de proprietate este considerat realizat la momentul în care animalul/animalele de companie ajung fizic în adăposturile ROLDA, așa cum rezultă nu doar din RECS, ci și din Registrul de intrări/ieșiri.

10. Executorul testamentar sau persoana desemnată de către Membru și echipa ROLDA vor colabora pentru a face aranjamentele necesare pentru îngrijirea intermediară și preluarea animalului/animalelor de companie. Deși se vor depune toate eforturile din partea Fundației ROLDA de a asigura un timp minim de așteptare, este obligația Membrului Programului să încheie din timpul vieții toate actele necesare cu persoana desemnată ca fiind responsabilă, pentru ca animalul/animalele de companie să ajungă în siguranță în adăposturile ROLDA.

11. Membrul are obligația de a trece în testament sau într-un set separat de instrucțiuni, date specifice despre buna îngrijire a animalului/animalelor: dacă acesta/acestea au nevoie de medicamente speciale, dacă există vreun echipament sau vreun accesoriu necesar, dacă există situații excepționale de care membrii echipei nu ar avea cum să știe, dar de care animalul/animalele ar avea nevoie, de exemplu în cazul animalelor cu un dresaj strict care nu mănâncă sau nu fac anumite lucruri decât atunci când aud un cuvânt anume sau când primesc o comandă fermă. Transmiterea acestei informații este responsabilitatea Membrului pentru a asigura un transfer cât mai lin și o acomodare cât mai rapidă a animalului/animalelor în grija Fundației ROLDA.

12. Sănătatea, comportamentul și bunăstarea animalului de companie vor fi evaluate la sosire de către medicul veterinar și consemnate în Registrul de consultații. Tot medicul veterinar va opera în RECS transferul de proprietate.

13. Odată ajuns în grija Fundației ROLDA, animalul/animalele de companie va/vor beneficia de serviciile fundației, așa cum ar beneficia orice alt animal aflat în grija noastră. Astfel, dacă vreun prieten de familie sau rudă a Membrului, dorește să adopte animalul/animalele de companie ulterior transferului de proprietate, va trebui să treacă prin sistemul de evaluare al adoptatorilor al Fundației ROLDA. Cu alte cuvinte, cererea lor de adopție va trece prin tot procesul preliminar de aprobare a adopției: vizită la domiciliu din partea unui voluntar instruit și semnarea unui contract de adopție.

14. Deși facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi o casă nouă pentru animalele de companie aflate în grija noastră, cât mai repede posibil, pentru unele animale de companie poate dura mai mult să își găsească un nou proprietar. În cazul în care un animal de companie nu se simte bine în adăposturile noastre, vom încerca să îi găsim un loc în foster (preluarea sa temporară de către o familie, până la adopție).

15. În eventualitatea în care, în pofida tuturor eforturilor depuse de către echipa Fundației ROLDA, solicitările Membrului depășesc capacitatea noastră de a le îndeplini, vom anunța acest lucru în prealabil. Este valabil, cu precădere, în cazul în care Membrul solicită în mod expres ca două sau mai multe animale, să fie adoptate împreună de către aceeași familie. O asemenea cerere reduce șansele găsirii unor adoptatori și reduce șansele animalelor de a-și găsi o casă.

16. Există situații în care un animal de companie este considerat greu adoptabil:
a) Calitatea vieții lui este sau poate fi afectată de probleme care decurg din probleme de sănătate și/sau comportamentale severe sau de necontrolat.
b) Are probleme de comportament, ceea ce înseamnă că adopția animalului de companie ar crea riscuri nejustificate adoptatorilor și altor animale de companie.
c) Are o boală transmisibilă oamenilor sau altor animale.
d) Este o rasă interzisă în România.

În cazul în care există îngrijorări cu privire la posibilitatea animalului de companie de a fi adoptat, este necesară o evaluare inițială a acestuia în momentul în care se aplică la Program și de asemenea, o evaluare cu privire la preluarea animalului pe viitor, dacă este cazul. Este posibil să fie necesar de îndeplinit, de asemenea, pași suplimentari înainte ca înregistrarea în program să poată fi confirmată.

17. Programul Mereu Acasă permite animalelor de companie cu boli terminale și afecțiuni cronice să fie preluate și adoptate sau ținute în foster, cu condiția ca aceste boli să poată fi gestionate cu tratament, în baza sfatului unui medic veterinar.

18. Bunăstarea animalelor de companie din cadrul Programului va fi întotdeauna prioritatea noastră principală. În cazul în care Membrul Programului are o solicitare rezonabilă care nu se încadrează în condițiile si prevederile programului Mereu Acasă, vom face tot posibilul pentru a o onora, respectând legea și politicile Fundației ROLDA privind bunăstarea animalelor.

19. Odată ce proprietatea asupra animalului de companie a fost transferată oficial către ROLDA (la momentul în care acesta a fost preluat în adăposturile noastre), toate deciziile privind bunăstarea animalului de companie aparțin Fundației ROLDA.

20. În circumstanțe rare și în interesul bunăstării animalului de companie, eutanasierea poate fi luată în considerare. Aceasta decizie se ia numai în baza unei evaluări făcute de un medic veterinar și doar dacă starea de sănătate a animalului de companie nu mai poate fi îmbunătățită.

21. Aplicanții la Program/membrii nu pot solicita ca după trecerea în neființă, Fundația ROLDA să eutanasieze animalul/animalele de companie.

22. Prietenii sau familia Membrului Programului(pot vizita animalul de companie odată ce acesta este în grija Fundației ROLDA, respectând programul de lucru cu publicul (orele de vizite) al adăpostului unde este cazat animalul de companie preluat.

23. Aplicantul este obligat să specifice corect, complet și fără omisiuni toate detaliile medicale, de sănătate și de comportament ale animalului său de companie, în momentul în care completează formularul de înscriere în Programul Mereu Acasă.

24. Membrul Programului trebuie să se asigure că sunt respectate cerințele legale cu privire la animalul său de companie - să fie microcipat, vaccinat și sterilizat dacă nu are pedigree. Animalul de companie trebuie predat Fundației ROLDA împreună cu carnetul său de sănătate care atestă aceste lucruri și împreună cu pașaportul sau alte documente oficiale ale animalului/animalelor, dacă e cazul.

25. Fundația ROLDA își rezervă dreptul de a refuza cererile de înscriere în Program care nu corespund cerințelor sau care ridică semne de întrebare. Deciziile sunt luate în conformitate cu Termenii și Condițiile Programului și în baza a ceea ce este în interesul Programului și al Fundației în ansamblu. Toți aplicanții vor fi tratați în mod egal și corect.

26. Informațiile despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prezentate în Politica de confidențialitate, publicată pe site-ul nostru: https://rolda.ro/politica-de-confidentialitate/

Întrebări frecvente

Puteți plasa în adopție împreună toate animalele mele de companie?

Dacă dorești acest lucru, nu uita să menționezi în formular.
Vom face tot posibilul să găsim o singură familie adoptivă pentru toate animalele lăsate în grija noastră.

Sunt animale de companie pe care nu le primiți?

ROLDA a creat spații de cazare pentru câini și pisici, prin urmare putem prelua doar aceste tipuri de animale de companie. Avem în vedere spații de cazare pentru animale mari de fermă (cai, măgari, ponei), însă nu putem ajuta în preluarea animalelor exotice.

În cazul în care animalul de companie se comportă agresiv cu alte animale sau oamenii din jur, acesta trebuie mai întâi evaluat, reabilitat, înainte de a se încerca plasarea lui într-o nouă familie adoptivă. Alternativa sigură pentru animalele de companie dificile este să rămână în grija noastră pentru tot restul vieții lor.

Cât timp aveți grijă de animalul meu de companie?

Animalele din companie primite prin programul Mereu Acasă, ca de altfel și restul animalelor din adăposturile noastre, rămân în grija noastră pentru tot restul vieții sau până în momentul în care sunt adoptate.
Trimitem animale spre adopție doar în țările în care echipele de voluntari ROLDA asigură logistică, vizite la noul domiciliu atât înainte ca animalul să fie plasat, cât și după.

Ce se întâmplă dacă am un nou animal de companie, după ce m-am înscris?

Trimite-ne un EMAIL pe adresa contact@rolda.org despre acest subiect cu un nou formular completat, pe care îl vom alătura celui existent și păstra în baza noastră de date.

Este o limită pentru numărul de animale înscrise în program?

Da. Putem prelua maxim 5 animale de companie.
Ne poți trimite un EMAIL pe adresa contact@rolda.org cu situația ta particulară să găsim împreună cea mai potrivită soluție.

Dana Costin

Președinte ROLDA

„Într-o societate egoistă în care valorile sunt schimbătoare, superficiale și tot mai moderniste, pare că ne uităm rădăcinile pe care le ignorăm zi de zi, uneori cu dispreț. Drama seniorilor din România se desfășoară pe mai multe planuri, iar cel financiar este doar unul dintre ele. Ca alegere personală, prefer compania animalelor și imediat după această pasiune, este grija pentru seniori.

La ROLDA încercăm să gândim programe interesante, unice și utile care să aducă sau să mențină un animal norocos în viața fiecărui senior.
De ce? Pentru că sunt atât de multe animale fără stăpân și atât de multe persoane vârstnice singure.

Fiecare avem părinți, bunici și vedem la ei și la prietenii lor o mare suferință pe care noi, societatea, suntem evident incapabili să o schimbăm, însă putem apela la ajutorul animalelor să facă „gratuit” acest lucru.”